แบม-สายน้ำ แต่งดำถือดอกทานตะวัน ยืนหยุดขัง 1.12 ชม. ขอศาลอาญาไม่รับฝากขัง ‘ตะวัน-แฟรงค์’

31

นักเคลื่อนไหวทางการเมือง นัดแต่งดำ-ถือดอกทานตะวัน- ผูกริบบิ้นขาว พร้อมยืนหยุดขัง 1.12 ชั่วโมง ขอศาลอาญาไม่รับฝากขังครั้งที่ 4 “ตะวัน-แฟรงค์” 2 ผู้ต้องหาคดีมาตรา 116

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 มีนาคม ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นางพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน นายนภสินธุ์ ตรีรยาภิวัฒน์ หรือ สายน้ำ นางสาวอรวรรณ ภู่พงษ์ หรือ แบม 2 นักกิจกรรมทางการเมือง พร้อมมวลชนบางส่วน ร่วมทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยการสวมใส่เสื้อดำถือดอกทานตะวัน ผูกริบบิ้นขาว ยื่นคำหนังสือต่อศาลอาญา เพื่อขอให้ศาลอาญาพิจารณามีคำสั่งไม่รับฝากขังครั้งที่ 4 นางสาวทานตะวัน ตัวตุลานนท์ หรือ ตะวัน และ นายณัฐนนท์ ไชยมหาบุตร หรือแฟรงค์ ผู้ต้องหา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 คดีบีบแตรใส่รถขบวนเสด็จ ของพนักงานสอบสวน สน.ดินแดงอีก เพราะไม่มีความจำเป็นและเป็นการคุมขังเกินความจำเป็น ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

นางพรเพ็ญ กล่าวว่า สำหรับการออกมาเคลื่อนไหวในวันนี้ เพื่อขอให้ศาลทบทวนคำสั่งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนฝากขังครั้งที่ 3 ผู้ต้องหาเป็นเวลาอีก 12 วัน โดยบทบาทของตุลาการสามารถเข้าแทรกแซง และอำนวยความยุติธรรมในคำสั่งได้ทันที เรามีความเชื่อมั่นว่าแม้กระทั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีการเขียนระบุในคำร้องขอฝากขังว่า บุคคลทั้ง 2 ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีตามมาตรา116 โดยพนักงานสอบสวนอ้างว่า มีการแสดงเจตนาแสดงความผิด โดยเหตุดังกล่าวนี้เชื่อว่าศาลที่เป็นผู้พิพากษารับผิดชอบสำนวนและรับผิดชอบหน้าที่ในวันนี้ จะพิจารณาถึงความจำเป็นและเหตุผลทางกฎหมาย รวมทั้งทางมนุษยธรรมว่า การปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขการประกันตัว เป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนยังมีความหวังกับระบบตุลาการได้โดยเฉพาะในคดีนี้ และผู้ต้องสงสัยทั้ง 2 คน เป็นเพียงเยาวชนที่ร่วมกันแสดงอารยะขัดขืนในการอดอาหารด้วยความสงบ ไม่สามารถทำร้ายใคร ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความรุนแรงในสังคมด้วยวิธีการใดๆ ดังนั้นเหตุและผลที่เราต้องการนำเสนอ คือ ข้อเท็จจริงกฎหมาย และมนุษยธรรม ซึ่งผู้พิพากษาเป็นนักกฎหมายด้วยกัน สามารถพิจารณาเนื้อหาสาระได้อย่างมีความเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบตุลาการต่อไป

ด้านนางสาวอรวรรณ หรือแบม ระบุว่า ผู้หญิงในสังคมนี้เข้มแข็งและอดทนกันมาก พลังผู้หญิงสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมเป็นอย่างมาก ตนอยากจะพูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรม อยากให้ทุกคนในประเทศนี้ได้รับความยุติธรรม สำหรับตะวันและแฟรงค์ที่ทำทุกวันนี้ไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง แต่เป็นการทำเพื่อไม่อยากให้ใครมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ เพราะกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวทำร้ายประชาชนและเยาวชนในประเทศนี้ เราควรจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าเร็วหรือช้าจะต้องทำให้ได้ เพราะประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างมาก และประเทศไทยไม่สมควรที่จะได้เป็น คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เพราะทุกวันนี้ยังมีผู้ต้องขังและคนถูกดำเนินคดีเพิ่มขึ้นมากขึ้น และประชาชนที่ถูกปิดปากมากขึ้นทุกวัน ทั้งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็น

ทั้งนี้ตามกฎหมายให้ศาลพิจารณาตามสมควร ของการฝากขังเพื่อกลั่นกรอง ให้เกิดความยุติธรรม ไม่ใช่รับฝากขังทุกครั้ง เราจึงยอมให้อำนาจตำรวจในการตัดสินใจเอง และศาลไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นด้วยกับตำรวจทุกครั้ง และตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมอย่างบิดเบี้ยว ทุกคนสามารถเจอเรื่องแบบนี้ได้ทุกคดี

“ขอเป็นกำลังใจให้กับนักกิจกรรมที่เผชิญกับความยากลำบากในการอดอาหาร สุดท้ายกระบวนการยุติธรรมยังบิดเบี้ยว ทุกคนในสังคมบอกว่า แค่ให้น้องกินอาหารกินน้ำ และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่สำหรับพวกเขาเหล่านี้มองว่าหิวความยุติธรรมมากกว่า นอกจากนี้ขอย้ำ 3 ข้อเรียกร้อง คือ ต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม / ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะเห็นต่าง / ประเทศไทยไม่ควรเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน และหลังจากนี้เราจะมีกิจกรรมยืนหยุดขัง 1.12 ชั่วโมง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ มวลชนได้สวมใส่ชุดดำ เปรียบเหมือนกันไว้อาลัยให้กับกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย และเป็นความหม่นหมองเศร้าโศกของประชาชน ส่วนดอกทานตะวันแสดงถึงพลังของตะวัน และสิทธิสตรี ที่เป็นแสงสว่างของประเทศ โดยตะวันจะขึ้นทุกย่ำรุ่งและจะตกในทุกเย็น แต่จะขึ้นใหม่ทุกครั้งทุกเช้า เสมือนเป็นความหวังให้กับประชาชนในประเทศนี้

Source : มติชนออนไลน์

31 thoughts on “แบม-สายน้ำ แต่งดำถือดอกทานตะวัน ยืนหยุดขัง 1.12 ชม. ขอศาลอาญาไม่รับฝากขัง ‘ตะวัน-แฟรงค์’

 1. It seems like you’re repeating a set of comments that you might have come across on various websites or social media platforms. These comments typically include praise for the content, requests for improvement, and expressions of gratitude. Is there anything specific you’d like to discuss or inquire about regarding these comments? Feel free to let me know how I can assist you further!

 2. It seems like you’re repeating a set of comments that you might have come across on various websites or social media platforms. These comments typically include praise for the content, requests for improvement, and expressions of gratitude. Is there anything specific you’d like to discuss or inquire about regarding these comments? Feel free to let me know how I can assist you further!

 3. Certainly! If you have any specific questions, topics, or concerns you’d like to discuss, feel free to let me know. Whether it’s about technology, science, literature, or any other subject, I’m here to assist you. If you need advice, information, or just want to have a conversation, I’m available to help. Just let me know how I can assist you further!

 4. Certainly! If you have any specific questions, topics, or concerns you’d like to discuss, feel free to let me know. Whether it’s about technology, science, literature, or any other subject, I’m here to assist you. If you need advice, information, or just want to have a conversation, I’m available to help. Just let me know how I can assist you further!

 5. Thank you for reaching out! If you have any specific questions or topics in mind, please feel free to share them, and I’ll do my best to assist you. Whether you’re curious about a particular technology, scientific concept, literary work, or anything else, I’m here to provide information, advice, or engage in a discussion. Don’t hesitate to let me know how I can help you further!

 6. Thank you for your message! It seems like you’re referring to the repetitive nature of the comments provided earlier. If you have any specific questions, topics, or concerns you’d like to discuss, please feel free to share them. Whether it’s about technology, science, literature, or any other subject, I’m here to assist you. Just let me know how I can help you further!

 7. I do not even know how I ended up here but I thought this post was great I dont know who you are but definitely youre going to a famous blogger if you arent already Cheers.

 8. I loved as much as you will receive carried out right here The sketch is attractive your authored material stylish nonetheless you command get got an impatience over that you wish be delivering the following unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike

 9. Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this article i thought i could also make comment
  due to this sensible paragraph.

 10. Thanks for another informative site. The place else could I am getting that kind
  of information written in such an ideal way? I have a challenge that
  I am just now operating on, and I have been on the look out for such info.

 11. Having read this I believed it was really informative.
  I appreciate you taking the time and effort to put this information together.
  I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments.

  But so what, it was still worth it!

 12. I’m very pleased to uncover this site. I wanted to
  thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely savored every bit of it
  and i also have you bookmarked to check out new things on your
  website.

 13. Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed
  to be at the web the easiest factor to have in mind of. I say to you,
  I certainly get annoyed even as other folks think about issues that they just don’t recognise
  about. You controlled to hit the nail upon the highest and also outlined out the entire thing with no need side-effects ,
  other people could take a signal. Will likely be back to get more.
  Thanks

 14. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this
  fantastic blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to new updates and will share this site with my
  Facebook group. Chat soon!

 15. Heya excellent website! Does running a blog such as this take a
  massive amount work? I’ve very little understanding of
  coding however I was hoping to start my own blog soon. Anyhow, should you have any
  recommendations or techniques for new blog owners please share.
  I understand this is off topic but I just had
  to ask. Cheers!

 16. Hello there, I found your blog by way of Google whilst looking for a similar subject, your site came up,
  it seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, just turned into aware of your blog thru Google, and located that it is really
  informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you happen to continue this in future.
  Lots of folks will be benefited out of your writing.
  Cheers!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *