Month: November 2020

Starlink เน็ตผ่านดาวเทียมของ Elon Musk เปิดทดลองให้บริการในราคา 99 ดอลลาร์ฯ ต่อเดือน

นอกจากรถยนต์ไฟฟ้า Tesla และ ยานอวกาศ SpaceX แล้ว Elon Musk ยังทำ Starlink อินเตอร์เน็ตที่จะให้บริการผ่านดาวเทียม โดยมีพื้นที่การใช้งานครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก โดยในขณะนี้ Starlink กำลังเข้าใกล้ความจริงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการทดลองให้บริการ ในราคาเริ่มต้น 99 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน หรือประมาณ...