UNRWA

อิสราเอลแฉ จนท. UNRWA 190 คนเป็นนักรบปาเลสไตน์ หนุนฮามาสถล่มยิว

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สืบเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้อิสราเอลกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ขององค์กรบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ (UNRWA) จำนวน 12 คน มีความเกี่ยวข้องกับการโจมตีของกลุ่มฮามาสต่ออิสราเอล เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ล่าสุด แฟ้มข้อมูลข่าวกรองของอิสราเอลความยาว 6 หน้า ได้กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของ UNRWA จำนวน 190 คน รวมถึงครูหลายคน...