tv

เยอรมันออกกฎ ให้ช่องสตรีมต้องขอใบอนุญาตกระจายเสียง เริ่มจาก PietSmietTV บน Twitch

เมื่อพูดถึงกฎการกระจายเสียง หลายคนอาจนึกถึงแพลตฟอร์มวิทยุและโทรทัศน์ที่เข้าข่าย แต่ที่เยอรมัน กฎหมายได้ตีความรวมถึงเว็บไซต์สตรีมด้วย ล่าสุดหน่วยงาน ZAK ของเยอรมัน (The Commission for Authorization and Supervision) ระบุให้ ช่อง PietSmietTV บนแพลตฟอร์มสตรีมเกมชื่อดัง Twitch ที่ฉายคอนเทนต์เกมตลอด 24...