HAMAS

นักกฎหมายอิสราเอลชี้ ฮามาสใช้ “การข่มขืน” เป็นเครื่องมือในสงคราม

นักกฎหมายและนักรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีชาวอิสราเอล บอกว่า ฮามาสได้วางแผนล่วงหน้าที่จะใช้ความรุนแรงทางเพศเป็นเครื่องมือหนึ่งในการทำสงคราม ศาสตราจารย์รูธ ฮัลเพอริน-คัดดารี บอกว่าเธอเห็นคลิปวิดีโอของผู้หญิงจากในหลายพื้นที่ ซึ่งอยู่ในสภาพที่ทำให้เธอเชื่อว่าผู้หญิงเหล่านั้นถูกข่มขืน "อย่างไม่มีข้อสงสัย" ที่ผ่านมา ผู้คนบางส่วนโกรธเคืองที่หน่วยงานภายใต้สหประชาชาติล่าช้าที่จะยอมรับว่ามีการกระทำอันชั่วร้ายทางเพศโดยกลุ่มฮามาสเกิดขึ้นในวันที่ 7 ต.ค. ทางด้านอิสราเอลได้เริ่มการสืบค้นหาหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศที่เกิดขึ้นระหว่างการโจมตีในวันดังกล่าวแล้ว คำเตือน: บทความนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับความรุนแรง ซึ่งอาจทำให้ผู้อ่านไม่สบายใจ รายละเอียดเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศที่กลุ่มฮามาสได้กระทำในการโจมตีเมื่อเดือน ต.ค. ยังปรากฏไม่ชัดเจนนัก แต่ตำรวจอิสราเอลบอกว่า...