DOG

เกาหลีใต้ผ่านกฎหมายห้ามซื้อขายเนื้อสุนัข

เกาหลีใต้ผ่านกฎหมายฉบับใหม่เพื่อยุติการฆ่าสุนัขเพื่อการซื้อขายภายในปี 2027 โดยกฎหมายฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อยุติวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขที่มีมายาวนานหลายร้อยปี ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา การบริโภคเนื้อสุนัขเริ่มไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคในกลุ่มคนรุ่นใหม่ สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ ระบุถึงการห้ามเลี้ยงสุนัข และการฆ่าสุนัขเพื่อการบริโภค รวมถึงการครอบครองสุนัขเพื่อจำหน่ายหรือขาย ผู้ที่กระทำผิดจะมีโทษถึงขั้นจำคุก สำหรับผู้ที่ชำแหละเนื้อสุนัขขายอาจได้รับโทษจำคุกสูงถึง 3 ปี ส่วนผู้ที่เลี้ยงสุนัขเพื่อเอาเนื้อไปขายหรือเลี้ยงเพื่อขายจะมีโทษสูงที่สุด 2 ปี อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ที่กินเนื้อสุนัข ยังถือว่าไม่กระทำผิดกฎหมาย...

ปิดตำนาน ‘โบบี้’ สี่ขาเจ้าของสถิติ ‘สุนัขอายุยืนที่สุดในโลก’

ปิดตำนาน ‘โบบี้’ สี่ขาเจ้าของสถิติ ‘สุนัขอายุยืนที่สุดในโลก’ จากไปในวัย 31 ปี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม กินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดส์ได้แจ้งข่าวเศร้าว่า “เจ้าโบบี้” (Bobi) สุนัขพันธุ์ราแฟโร โด อเลนเตโจ (Rafeiro do Alentejo) สายพันธุ์แท้ ซึ่งเป็นเจ้าของสถิติสุนัขอายุยืนที่สุดในโลกและสุนัขแก่ที่สุดที่เคยมีมาได้เสียชีวิตแล้ว ด้วยวัย...