ผู้นำจีนและรัสเซียเรียกร้องให้โลกร่วมมือกันสร้างโลกที่เปิดกว้างและครอบคลุมมากขึ้น

0
Chinese leader Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin shake hands after signing a joint statement during Xi’s state visit to Moscow in March 2023.

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงและประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของจีนและรัสเซีย ต่างก็กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานฟอรั่ม Belt and Road Initiative (BRI) ครั้งที่ 5 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2023

สี จิ้นผิง กล่าวว่า BRI เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก และควรเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสันติภาพ การพัฒนา และความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกัน เขายังเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ละทิ้งอคติทางการเมืองและร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยากจน

ปูตินกล่าวว่ารัสเซียพร้อมที่จะร่วมมือกับจีนเพื่อพัฒนา BRI ปูตินกล่าวว่า BRI เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งรัสเซียและจีน และจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้ ปูตินยังกล่าวหาว่าสหรัฐฯ และพันธมิตรพยายามที่จะขัดขวาง BRI โดยกล่าวหาว่าโครงการนี้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของภูมิภาค

การกล่าวสุนทรพจน์ของสี จิ้นผิงและปูติน สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของทั้งสองประเทศที่จะร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการค้า BRI เป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อทั้งจีนและรัสเซีย และทั้งสองประเทศต่างก็มองหาความร่วมมือจากประเทศอื่นๆ เพื่อทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานฟอรั่ม BRI ครั้งที่ 5 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2023 ฟอรั่มครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

ในสุนทรพจน์เปิดงาน สี จิ้นผิง กล่าวว่า BRI เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก และควรเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสันติภาพ การพัฒนา และความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกัน เขายังเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกละทิ้งอคติทางการเมืองและร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยากจน

ในการกล่าวสุนทรพจน์เดียวกันนี้ ปูตินกล่าวว่ารัสเซียพร้อมที่จะร่วมมือกับจีนเพื่อพัฒนา BRI ปูตินกล่าวว่า BRI เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งรัสเซียและจีน และจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศ

นอกจากนี้ ปูตินยังกล่าวหาว่าสหรัฐฯ และพันธมิตรพยายามที่จะขัดขวาง BRI โดยกล่าวหาว่าโครงการนี้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของภูมิภาค

ผลกระทบ

การกล่าวสุนทรพจน์ของสี จิ้นผิงและปูติน สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของทั้งสองประเทศที่จะร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการค้า BRI เป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อทั้งจีนและรัสเซีย และทั้งสองประเทศต่างก็มองหาความร่วมมือจากประเทศอื่นๆ เพื่อทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ

การกล่าวสุนทรพจน์ของทั้งสองผู้นำในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า BRI ยังคงเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อทั้งสองประเทศ และทั้งสองประเทศยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการนี้ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *