โหวต เศรษฐา นั่งนายกฯ คนที่ 30 ทะลุ 374 เสียง

2

ทะลุ 374 เสียงแล้ว สส.-สว.โหวต ‘เศรษฐา’ ม้วนเดียวจบ ที่ประชุมรัฐสภา ลงมติเห็นชอบนั่งนายกฯ คนที่ 30 เป็นที่แน่นอนแล้ว

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 ส.ค.2566 ที่รัฐสภา มีการประชุมรัฐสภา มีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นครั้งที่สาม โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 ส.ค.2566 ที่รัฐสภา มีการประชุมรัฐสภา มีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นครั้งที่สาม โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม

โดยนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอนายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย โดยมีผู้รับรอง 287 คน ถือว่าถูกต้องตามข้อบังคับ

จากนั้นที่ประชุมเปิดให้สมาชิกอภิปรายคุณสมบัติ นายเศรษฐา โดยใช้เวลาอภิปรายนานนานกว่า 3 ชั่วโมง

ต่อมาเวลา 15.15 น. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้ตรวจสอบองค์ประชุม ซึ่งปรากฎว่าครบองค์ประชุม 705 คน จากนั้นได้เริ่มให้ลงมติโดยเปิดเผย ด้วยการขานชื่อเรียงตามตัวอักษร ซึ่งมีสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 747 คน โดยจะต้องได้รับคะแนนเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งคือ 374 เสียง

เมื่อเวลา 16.45 น. ผลปรากฎว่าเมื่อขานชื่อลงคะแนนผ่านไปประมาณ 615 คน พบว่า ลงคะแนนเห็นชอบ 376 เสียง โดยเป็สส. 255 สว. 127 ถือว่านายเศรษฐา ได้รับเลือกเป็นนายกฯ คนที่ 30 อย่างแน่นอนแล้ว

2 thoughts on “โหวต เศรษฐา นั่งนายกฯ คนที่ 30 ทะลุ 374 เสียง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *