Starlink เน็ตผ่านดาวเทียมของ Elon Musk เปิดทดลองให้บริการในราคา 99 ดอลลาร์ฯ ต่อเดือน

0

นอกจากรถยนต์ไฟฟ้า Tesla และ ยานอวกาศ SpaceX แล้ว Elon Musk ยังทำ Starlink อินเตอร์เน็ตที่จะให้บริการผ่านดาวเทียม โดยมีพื้นที่การใช้งานครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก โดยในขณะนี้ Starlink กำลังเข้าใกล้ความจริงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการทดลองให้บริการ ในราคาเริ่มต้น 99 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน หรือประมาณ 3,080 บาท

โครงการอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการผ่านระบบดาวเทียม Starlink ของ Elon Musk กำลังเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะ Starlink เพิ่งจะส่งอีเมล์ถึงลูกค้าบางส่วนเพื่อเชิญชวนทดลองใช้บริการ โดยราคาของอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนี้มีค่าบริการ 99 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน หรือประมาณ 3,080 บาท แต่จะมีค่าอุปกรณ์เพิ่มต่างหากอีก 499 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 15,538 บาท

โดยอุปกรณ์ที่ต้องจ่ายเพิ่ม ประกอบด้วย อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับดาวเทียม Starlink ขาตั้งตัวรับสัญญาณ และ WiFi Router

สำหรับความเร็วที่ได้จากการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink ไม่ได้รวดเร็วเหมือนการใช้อินเตอร์เน็ตทั่วไปที่เราคุ้นเคยกัน โดยจะสามารถทำความเร็วได้ที่ 50-150 Mb/s และมี Latency ที่ 20-40 ms และในบางช่วงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้เลยเช่นกัน เพราะในขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการทดลองให้บริการ จึงอาจมีการปรับปรุงระบบเรื่อยๆ

Elon Musk เจ้าของ Starlink เล่าว่า ในขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนให้ความสนใจที่จะใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink แล้วกว่า 700,000 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริกา

แต่ทั้งนี้เป้าหมายของ Elon Musk ไม่ได้ต้องการให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในพื้นที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้น เพราะต้องการที่จะให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก โดยโครงการ Starlink นี้ จะใช้เงินลงทุนกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3.11 แสนล้านบาท ซึ่งแม้จะมีมูลค่าการลงทุนสูงมาก แต่ Starlink ก็คาดว่าจะทำเงินได้ถึงปีละ 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 9.34 แสนล้านบาท

ปัจจุบัน SpaceX ได้ปล่อยดาวเทียม Starlink ไปแล้วกว่า 400 ดวง แม้จะดูเหมือนมาก แต่ก็ยังนับว่าเป็นส่วนน้อยหากต้องการให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่บนโลก โดยแผนการให้บริการคาดว่าจะเริ่มให้บริการภายในพื้นที่สหรัฐอเมริกา และแคนาดาในปี 2020 นี้ และจะให้บริการได้ครอบคลุมประชากรโลกภายในปี 2021

ที่มา – cnbc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *