อากาศ

ปลูกต้นไม้ในบ้านอาจไม่ช่วยฟอกอากาศเสมอไป

ต้นไม้ในบ้านดูสวยงาม แต่ช่วยฟอกอากาศแค่ไหน คนส่วนใหญ่อาจไม่ทราบว่ามีสารก่อมลพิษมากมายกระจัดกระจายอยู่ภายในบ้าน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้คนใช้เวลาอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ ยกตัวตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดหรือผลิตภัณฑ์ปรับอากาศที่ใช้ตามบ้าน โรงเรียน หรือที่ทำงาน ต่างล้วนเพิ่มสารพิษให้กับอากาศ "กลิ่นความสดชื่นนั้นไม่ใช่กลิ่น" แอนน์ ฮิกส์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดที่มหาวิทยาลัยแอลเบอร์ตา ระบุ "ถ้าคุณได้กลิ่นมัน มันเป็นสารเคมีที่อยู่ในอากาศที่เข้าสู่จมูก กลิ่นพวกนี้ คือ มลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมหรือเหม็นก็ตาม"...