บังคลาเทศ

การระบาดใหญ่ของไข้เลือดออกเดงกีคร่ากว่า 1,000 ชีวิตในบังคลาเทศ

ประชาชนไม่ต่ำกว่า 1,000 คนเสียชีวิตไปแล้วเพราะการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออกเดงกีในบังคลาเทศในปีนี้ ทำให้ปี 2023 ได้ชื่อว่าเป็นปีที่มีอัตราการเสียชีวิตเพราะไวรัสเดงกีมากที่สุดของประเทศ นับตั้งแต่มีการตรวจพบโรคนี้มา แฟ้มภาพ - ชาวบังคลาเทศที่ติดเชื้อไวรัสเดงกีเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ขณะที่ ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพราะโรคไข้เลือดออกเดงกีพุ่งสูงเกินระดับที่เคยบันทึกได้ไปแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2023 ข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขบังคลาเทศระบุด้วยว่า ตั้งแต่ต้นปีมา มีการตรวจพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเดงกีแล้วกว่า 200,000...