ธนาคาร

ยูเอ็น เผย ‘ธนาคารไทย’ แทนที่สิงคโปร์เป็นผู้ให้บริการการเงินหลักกองทัพเมียนมา

ในช่วงปีที่ผ่านมา ธนาคารในประเทศไทยได้กลายมาเป็นผู้ให้บริการทางการเงินหลักและเชื่อมต่อกับแหล่งเงินทุนจากนานาชาติให้กับรัฐบาลทหารเมียนมา หลังรัฐบาลสิงคโปร์ดำเนินการปิดบัญชีทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกองทัพเนปิดอว์ องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เผยแพร่รายงานที่มีชื่อว่า “Banking on the Death Trade: How Banks and Governments Enable the military Junta in Myanmar” ออกมาในวันพุธและที่ตรวจสอบบทบาทของสองประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านการจัดหาอาวุธและเสบียงทางทหารให้กับรัฐบาลทหารเมียนมา...