ThaiPtv.com


Untitled Document
PEACETV

การรับชมผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียม

ดาวเทียม Thaicom 5

  ท่านสามารถรับสัญญาณช่องรายการ PEACETV ได้ทางดาวเทียม Thaicom 5 ซึ่งส่งสัญญาณครอบคลุมในแถบทวีปเอเชีย โดยใช้จานดาวเทียม C-band ขนาดตั้งแต่ 1.5 เมตรขึ้นไป ปรับองศาไปที่ตำแหน่ง 78.5°E   แล้วสแกนที่ความถี่ 3600 H SR-FEC 26667 SID 707

พื้นที่ที่สัญญาณดาวเทียม Thaicom5 ส่งถึง

ดาวเทียม Thaicom 5 KU

  ท่านสามารถรับสัญญาณช่องรายการ PEACETV (UDDTV) ได้ทางดาวเทียม Thaicom 5ซึ่งส่งสัญญาณครอบคลุมในแถบทวีปเอเชีย โดยใช้จานดาวเทียม KU-band ขนาดตั้งแต่ 35 เซนติเมตร ขึ้นไป ปรับองศาไปที่ตำแหน่ง 78.5°E   แล้วสแกนที่ความถี่ 12272 V SR-FEC 30000  หรือรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณ DTV ช่อง 65

การรับชมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

   ท่านสามารถรับชมช่องรายการ PEACETV สถานีโทรทัศน์เพื่อสันติภาพและประชาชน ได้ทางระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากทั่วโลก สามารถรับชมได้แบบ Realtime ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.thaiptv.com และทางโทรศัพท์มือถือที่ m.thaiptv.com