ThaiPtv.com


 Untitled Document
1TV CHANNEL

การรับชมผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียม

ดาวเทียม Thaicom 5

  ท่านสามารถรับสัญญาณช่องรายการ 1TV ได้ทางดาวเทียมThaicom 5 ซึ่งส่งสัญญาณครอบคลุมในแถบทวีปเอเชียยุโรป และทวีปออสเตรเลีย โดยใช้จานดาวเทียม C-band ขนาดตั้งแต่ 1.5 เมตรขึ้นไป ปรับองศาไปที่ตำแหน่ง 78.5°E   แล้วสแกนที่ความถี่ 3520 H SR-FEC 28125  สัญญาณเข้ารหัส BISS

พื้นที่ที่สัญญาณดาวเทียม Thaicom5 ส่งถึง

- เครื่องรับ PSI รับชมได้ที่ช่อง 215

- เครื่องรับ GMMz รับชมได้ที่ช่อง 171

การรับชมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

   ท่านสามารถรับชมช่องรายการ 1TV (P&P CHANNEL) ได้ทางระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากทั่วโลก สามารถรับชมได้แบบ Realtime ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.thaiptv.com